737 239 462
zios@zios.cz
SHOW FILTER

Silniční smeták

Průmyslový sálový smeták

Průmyslová košťata, stěrky na podlahu, násady, kartáče na dehet

Ruční kartáče, lopatky na uhlí, lopatky pro zametání

Čisticí zařízení na mokré vytírání